גרי מראשון לציון: ”ענת, זה מס' חודשים אני מטופלעל ידך במסירות, ביעילות ובנאמנות יוצאי דופן ולכן אני מבקש כאן להביע את תודתי והערכתי מקרב לב." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

גרי מראשון לציון:
”ענת, זה מס’ חודשים אני מטופלעל ידך במסירות, ביעילות ובנאמנות יוצאי דופן ולכן אני מבקש כאן להביע את תודתי והערכתי מקרב לב.”