רותי מזכרון יעקב: "סמארט, הנני פונה אליכם להביע את הערכתי לגב' סלי זוארץ שבראש ובראשונה מדברת יפה ללקוח עם הרבה סבלנות". — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

רותי מזכרון יעקב:
“סמארט, הנני פונה אליכם להביע את הערכתי לגב’ סלי זוארץ שבראש ובראשונה מדברת יפה ללקוח עם הרבה סבלנות”.