”הנני מבקש להביע בזה הערכה על גישתה הלבבית והנעימה של נציגתכם סיוון." — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

Vertical Sliding Text

-->