”הנני מבקש להביע בזה הערכה על גישתה הלבבית והנעימה של נציגתכם סיוון." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי