שולה: ”בשיחה של 5 דקות בטלפון כבשת את לבבי." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי