”ברצוני לשבח את הגברת רינה שוורץ על השירות שלה..." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי