”אורלי, הכוח הרב שניתן לך במתנה נתן לי לעשות את העיסקה ברוגע..." — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

”אורלי, הכוח הרב שניתן לך במתנה נתן לי לעשות את העיסקה ברוגע…”

Vertical Sliding Text

-->