”אורלי, הכוח הרב שניתן לך במתנה נתן לי לעשות את העיסקה ברוגע..." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי