”אבקש להביע את מלוא הערכתי על נציגת השירות שלכם קרן.... ” — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי