לקוחות לוטוקארד נוספים של פליי סמארט זכו בצ'אנס! — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

לקוחות לוטוקארד נוספים של פליי סמארט זכו בצ’אנס!

23/03/2014
ע״י PlaySmart
ברכות חמות ללקוחות לוטוקארד שזכו בהגרלת הצ’אנס בסכום של 900 ש”ח כל אחד  !
מספרי המנוי הינם:  131422,139566,839961,883487,914855
זכיות אלו ועוד, העלו את סכום הזכייה המצטבר שזכו לקוחות Smart עד היום לסכום
מדהים של:
ברכות חמות והצלחה בהמשך !
Smart – לשחק חכם