מחיאות כפיים סוערות ללקוחות הנוספים של סמארט שזכו בהגרלת הצ'אנס — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

מחיאות כפיים סוערות ללקוחות הנוספים של סמארט שזכו בהגרלת הצ’אנס

16/07/2014
ע״י PlaySmart

בהגרלת הצ’אנס שהתקיימה בתאריך 13/7/2014  זכו 5 לקוחות לוטוקארד

בסכום של 900 ש”ח כל אחד !

להלן מספרי המנוי: 860324, 884658, 869941, 888418, 113086

Smart – לשחק חכם