עוד לקוחות מאושרים של סמארט זכו בצ'אנס — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

עוד לקוחות מאושרים של סמארט זכו בצ’אנס

17/02/2014
ע״י PlaySmart

ברכות חמות ללקוחות לוטוקארד שזכו בהגרלת הצ’אנס בסכום של 900 ש”ח כל אחד  

מספרי
המנוי הינם: 103317, 833993, 128022, 876503
.

בנוסף,
מנוי מספר 907935, זכה גם כן בסכום של 900 ש”ח בצ’אנס

וזאת
לאחר שזכה ב 560 ש”ח רק לפני שבועיים

ברכות חמות והצלחה בהמשך !

Smart – לשחק חכם