שלושה לקוחות נוספים של פליי סמארט זכו בטוטו — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

שלושה לקוחות נוספים של פליי סמארט זכו בטוטו

06/07/2014
ע״י PlaySmart
ברכות חמות לשלושה לקוחות טוטוקארד 5 שזכו במחזור מספר 142201 בסכום של 1438 ש”ח כל אחד!
מספרי המנוי הינם: 3583, 879939, 135949
ברכות חמות והצלחה בהמשך !
Smart – לשחק חכם !