עשרים מנויים נוספים של סמארט זכו בצ'אנס — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

עשרים מנויים נוספים של סמארט זכו בצ’אנס

15/09/2014
ע״י PlaySmart
בהגרלת הצ’אנס מספר 30253 זכו 5 לקוחות לוטוקארד בסכום של 900 ש”ח כל אחד !
להלן מספרי המנוי: 921779, 931537, 827491, 615220, 923845
בנוסף, 15 לקוחות זכו באותה הגרלה ב 300 ש”ח !
ברכות חמות והצלחה בהמשך !
Smart – לשחק חכם