15 לקוחות נוספים זכו בצ'אנס ! — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

15 לקוחות נוספים זכו בצ’אנס !

13/04/2014
ע״י PlaySmart

בהגרלת הצ’אנס שהתקיימה בתאריך 06/04/2014 זכו 5 לקוחות לוטוקארד בסכום של

900.45 ש”ח כל אחד!

להלן מספרי המנוי: 616061, 885172, 897350, 918272, 846259

בנוסף, זכו עוד 15 לקוחות בסכום של 300 ש”ח כל אחד.

Smart – לשחק חכם !

Vertical Sliding Text

-->