ככה פותחים שבוע | סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

ככה פותחים שבוע

07/07/2019
ע״י PlaySmart

לינא מהמועצה המקומית מגאר, הזוכה שלנו בפרס הגבוה במדינה במחזור טוטו  מס’ 192601 – 94,991 ש”ח !

הגיעה עם בן זוגה לאסוף את צ’ק הזכייה!

לזה אנחנו קוראים שבוע טוב…

מזל טוב ללינא - סמארט

*צ’ק הזכייה הינו בסך 61,744 ש”ח לאחר קיזוז מס הכנסה על פי חוק.

סמארט – לשחק חכם!