זכייה של 57,798 ש"ח בטוטו עם סמארט — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

זכייה של 57,798 ש”ח בטוטו עם סמארט

31/07/2019
ע״י PlaySmart

אסנת מרמלה,  הזוכה שלנו בפרס הגבוה במדינה במחזור טוטו  מס’ 192801 – 57,798* ש”ח !

גם היא הגיעה עם בן זוגה לאסוף את צ’ק הזכייה!

ברכות לזוכי סמארט הנוספים

סכום הזכייה לפני קיזוז מס הכנסה על פי חוק*