זכייה של 57,798 ש"ח — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

זכייה של 57,798 ש”ח

31/07/2019
ע״י dev

אסנת מרמלה,  הזוכה שלנו בפרס הגבוה במדינה במחזור טוטו  מס’ 192801 – 57,798* ש”ח !

גם היא הגיעה עם בן זוגה לאסוף את צ’ק הזכייה!

סכום הזכייה לפני קיזוז מס הכנסה על פי חוק*

Vertical Sliding Text