זכייה נוספת בלוטו ! — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

זכייה נוספת בלוטו !

20/02/2014
ע״י PlaySmart

בהגרלת הלוטו האחרונה זכה מנוי מספר 924896 בסכום מדהים של 4641 ש”ח !

בנוסף, קבוצה המונה 8 לקוחות זכתה גם כן בסכום זהה – 522 ש”ח לכל אחד מהם !

ברכות חמות והצלחה בהמשך !

Smart – לשחק חכם 

Vertical Sliding Text