Smart | סמארט משחקת על פי הכללים

אנא סובבו למצב אנכי

משחקים בחוכמה!

קבוצת סמארט פועלת בהתאם להנחיות המועצה להסדר הימורים בספורט ועל פי איסור מכירת כרטיסי הימורים לקטינים.

תהליך הצטרפות למועדון הלקוחות של סמארט מחייב הזדהות באמצעות פרטים אישיים הכוללים: שם מלא, ת.ז, תאריך לידה וכתובת. פרטים אלו עוברים בדיקה במערכת החברה ובמידה והלקוח קטין המערכת אינה מאפשרת הצטרפות.

תשלום המסלול החודשי מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בלבד ומאפשר ידיעה של מקור התשלום.

 

סמארט - מכירה מגיל 18 ומעלה