Smart | הקוד האתי וכללי התנהגות של החברה

אנא סובבו למצב אנכי

הקוד האתי של Smart

מבוא כללי:

מהו “קוד אתי”?
החברה דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. לפיכך, הוחלט על ידי דירקטוריון החברה לנסח ולקבוע מערכת כללי התנהגות הנדרשים מנושאי המשרה בחברה ומעובדיה.

אפשר לומר כי הקוד האתי מהווה תעודת זהות ערכית ונורמטיבית שקבוצת Smart גיבשה כדי להבטיח התנהגות אתית והצהרה מפורשת ומוחשית לדברים שאנו מנהלים ועובדים ב Smart מאמינים בהם ושואפים לקיומם.
עמידה בדרישות הקוד על ידי הדירקטורים, המנהלים והעובדים תעזור לנו לבצע בהצלחה את הפעילות העסקית, לשמר את המוניטין הטוב שלנו ולייצר סביבת עבודה אפקטיבית וחיובית.
המטרות העיקריות של הקוד האתי:

  • כלי אשר יסייע לעובדים ולמנהלים להתמודד עם דילמות בקבלת החלטות, תוך עמידה בסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר.
    ליצור סביבה ערכית ומוסרית בארגון ולתת מענה במקרה שהחוק ו/או הנוהל, אינם חד משמעיים.
    להציג את הערכים המנחים את פעילותנו מול הלקוחות, העובדים והסביבה החיצונית.
  • לקדם את אמון הלקוחות והציבור בחברה.

הקוד האתי של סמארט

ערכי הליבה

הקוד האתי מבוסס על ערכי הליבה המאפיינים אותנו
כבוד והוגנות :
אנו מחוייבים לנהוג בכבוד ובהוגנות האחד כלפי השני וכלפי כל גורם עמו אנו באים במגע במהלך עבודתנו.
שקיפות:
אנו מאמינים כי השקיפות הינה מרכיב מרכזי ביצירת אמינות ובבניית יחסי אמון ומתחייבים לפעול באופן ברור וגלוי כלפי לקוחות, עובדים ובעלי עניין אחרים, תוך הצגת המידע הרלוונטי לעניינם.
חדשנות:
אנו מדגישים את היצירתיות, החדשנות והשיפור המתמיד בפעילותנו העסקית, תוך כדי הענקת חוויית שירות יוצאת דופן ללקוח.
אנו מאמינים כי חדשנות מתבטאת במחויבות למציאת פתרונות איכותיים ללקוחותינו, בהפגנת גמישות ותושייה, בעידוד חשיבה מקורית ובנקיטת יוזמות חדשות.
מקצוענות:
אנו מטפחים את הכישורים והידע בצורה המיטבית, חותרים למצוינות ומאמצים כללי התנהגות ערכיים, כחלק בלתי נפרד מהמקצוענות
אכפתיות ומשפחתיות:
אנו מאמינים כי ההון האנושי הוא הנכס החשוב ביותר של החברה והמפתח להצלחתה. אנו מתייחסים בכבוד וברגישות לעובדינו, לקוחותינו וסביבתנו ומאמינים כי תחושת השייכות וההקשבה הנם הבסיס לבניית מערכת יחסים אישית ועסקית.

עקרונות העבודה שלנו עם העובדים

אנו בקבוצת Smart מקפידים על העסקה הוגנת העומדת בכל חוק ומעודדים מצוינות ושיפור היכולת המקצועית, יושרה, עבודת צוות, כבוד הדדי ותקשורת פתוחה בין העובדים. אנו משקיעים בהתפתחותם המקצועית והאישית של העובדים ושמים את בטיחותם ורווחתם בראש סדר העדיפויות שלנו
השקעה בעובדים: אנו מאמינים כי המשאב האנושי הינו הנכס החשוב ביותר של החברה ולכן אנו משקיעים בהתפתחותם המקצועית של עובדינו. אנו מעניקים הכשרות מקצועיות בהתאם לצרכיו האישיים והמקצועיים של העובד ולצרכי הארגון, מתוך שאיפה לשיפור רמת המקצועיות.
יידוע העובדים: אנו מחוייבים ליידע את העובדים על זכויותיהם ותנאי העסקתם.
היעדר אפליה: אנו מחוייבים להעסיק עובדים על בסיס כישוריהם ללא אפליה על בסיס רקע, גזע, מגדר, דת ומין.
הטרדה: תופעות של הטרדה מינית הינן תופעות קשות. פניות בוטות, הערות מעליבות, בדיחות ותנועות ידיים עלולות להתפרש כהטרדה גם אם לא כוונו להיות כאלו. קבוצת Smart רואה בחומרה רבה הטרדה מכל סוג שהיא ופועלת בהתאם לחקיקה בעניין זה. קבוצת Smart אף מינתה אחראית הממונה על נושא זה לצורך קבלה וטיפול בתלונות הטרדה מינית, מתן ייעוץ תמיכה והדרכה.
סביבת עבודה בטוחה: אנו יוצרים סביבת עבודה בטוחה, מוגנת מתאונות, מאווררת ובריאה ומספקים תנאי עבודה נאותים המכבדים את עובדינו.
שעות עבודה הוגנות: אנו נמנעים ממצבים המפרים בקביעות את האיזון שבין העבודה לבין החיים האישיים של העובד.
סודיות: אנו מחויבים לעשות שימוש מקצועי בלבד במידע האישי של העובד תוך הקפדה על צנעת הפרט.
פיטורין הוגנים: סיום העסקה של עובד יעשה בצורה ראויה ומכובדת תוך שמירה מלאה על זכויותיו

עקרונות העבודה שלנו עם הלקוחות

הלקוח מהווה נכס מרכזי של קבוצת Smart ולכן חשוב לנו לשמור על לקוחות מרוצים. קבוצת Smart מנהלת את הקשרים עם לקוחותיה באמצעות עובדיה המוסמכים לכך, בהגינות, יושר ואמון ואינה משלימה עם התנהגות לא ישרה או כזו העלולה להתפרש כלא ישרה של עובדיה
אמינות ושקיפות המידע: לשם שמירה על טובת הלקוח, אנו מקפידים למסור לו מידע מקיף, אמין וברור אודות המוצרים והשירותים שלנו ועל עדכון בדבר שינויים תוך כדי גילוי נאות ושקיפות מרבית.
הגינות וכבוד ללקוח: החברה מתייחסת בכבוד לכל לקוחותיה ומטפלת ביעילות ובשקיפות בדרישותיהם מתוך רצון לייצר פתרון הוגן.
עמידה בתו תקן בינלאומי לאיכות בשירות: קבוצת Smart מוסמכת תו תקן בינלאומי 9001:2015 ISO לאיכות בשירות . אמות המידה לאיכות אשר קבוצת Smart נמדדת על פי הן: שביעות רצון הלקוחות לאורך זמן, עמידה ביעדים השנתיים המוכתבים ועמידה בדרישות תקנים.
חווית לקוח: אנו מאפשרים ללקוחותינו לקבל שירות במגוון ערוצי תקשורת באופן עצמאי, ידידותי ונגיש.
שמירה על סודיות: אנו שומרים על סודיות המידע שברשותנו ועל פרטיות לקוחותינו. איננו עושים כל שימוש במידע איליו אנו נחשפים במהלך עבודתנו לטובתנו האישית.

עקרונות העבודה שלנו עם הספקים והשותפים:

אנו מחויבים לבניית יחסי גומלין עם ספקינו ואנו מצפים משותפינו לדבוק בעקרונות עסקיים מקובלים בדומה לקוד זה.
הוגנות וכבוד כלפי ספקים: אנו בוחרים את ספקינו על פי שיקולים עניינים, תוך ניהול משא ומתן הוגן על בסיס כבוד ודרישת עמידה באיכותו.
מסחר הוגן: אנו מאמינים בשיתוף פעולה עם ספקים ונוקטים במדיניות המקדמת מסחר הוגן ורווח נאה לכל הגורמים.
גילוי נאות: אנו מקפידים על כך שיובהר לספק את המצופה ממנו במהלך העבודה ויוגדר לו מראש במסגרת מסמכי הרכש את תכולת העבודה, איכותה ולוחות הזמנים לאספקה.
עמידה בחוזים: אנו מקפידים לעמוד בהתחייבויותינו כלפי הספקים ולכבד את החוזים שערכנו עימם ומקפידים על תשלום במועד.

טוהר המידות

קבוצת Smart תפעל באופן אחראי והוגן ותתחייב לבצע את כל פעולותיה על פי החוק וכללי התנהגות עסקית נאותה. כל עובדי החברה יידרשו להתנהג ביושר, באמינות ובהגינות לרבות עם הגורמים הקשורים אליה, לקוחותיה וספקיה.
מניעת ניגוד עניינים: חל איסור על עובדי החברה לעסוק בכל פעילות שהיא העשויה ליצור ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בין ענייני החברה לבין העניינים האישיים של העובדים. על עובדי החברה להימנע מכל מצב העלול לגרום להם שלא למלא את תפקידם בחברה כיאות ולקיים את מחויבותם ואחריותם כלפיה באופן עניני ולטובת החברה. על עובד החברה להימנע מקשרים עסקיים ישירים או עקיפים עם לקוחות, ספקים או מתחרים של החברה מחוץ למסגרת תפקידו.
מניעת טובות הנאה: חל איסור על קבלת טובות הנאה מלקוחות או ספקים וניצול מעמד בעת קבלת החלטות בארגון. על העובד לפעול למען קידום הארגון ולהימנע מלהיות נתון להשפעות המתנגשות עם טובת הארגון.
נכסי החברה: עובדי החברה מחוייבים לשמירה והעצמה של נכסי החברה: הכספיים, החומריים, נכסי מוניטין וקניין רוחני, מפני כל נזק גניבה או אובדן. השימוש במשאבי החברה יתבצע אך ורק לקידום מטרות החברה.

קבוצת Smart למען הקהילה:

אנו בקבוצת Smart פועלים למען הקהילה במגוון פרויקטים ודרכים. זוהי מחויבות המבוססת על מסורת ארוכה של אכפתיות ושותפות בקהילות בהן אנו פועלים. שאיפתנו היא להוות דוגמה לאחריות ומעורבות חברתית, לנהוג על פי ערכינו ולהיות סמל ליושרה והגינות כפי שהוגדרו בקוד.
אנו רואים באחריות חברתית, מעורבות ותרומה לקהילה ערכים מרכזיים ולכן, נפעל באמצעות תרומות, התנדבות עובדים ושותפות עם עמותות חברתיות וארגונים שונים.
אנו מעודדים את עובדינו להתנדב בקהילה במסגרת שעות העבודה ומחוצה להם בתחומי מעורבות אותם יבחר הארגון, כדוגמת עמותת ‘גדולים מהחיים’, ‘לתת’, ארגון ‘פתחון לב’ ותחומי מעורבות נוספים.
מזה כ-7 שנים אנו מאמצים את ארגון ‘אור שלום’ המטפל בילדים ונוער בסיכון שהוצאו מבתיהם על ידי רשויות הרווחה והועברו למסגרות חוץ ביתיות עקב חוסר תפקוד הורי, התעללויות נפשיות ו/או פיזיות ו/או הזנחה.

דיווח על התנהגות בלתי הולמת

על העובדים ונושאי המשרה בחברה לדווח למנהלים הישרים שלהם ו/או לממונה האכיפה, על כל הרגל עבודה או פעולה, שלהבנתם, אינם הולמים את הוראות קוד זה, או שאינם חוקיים לרבות כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר בחברה, בין אם התרמית מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר. החברה תטפל בדיווחים כאמור בחשאיות המרבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. מאידך יובהר, כי המדווח דיווח כוזב ביודעין (למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר) יהיה כפוף לסנקציות משמעתיות חמורות מצד החברה
הנהלת החברה קבעה כי הממונה על הפעלת ויישום הוראות הקוד האתי בחברה יהיה המנכ”ל, עמית מיכאל. הממונה עומד לרשות אנשי החברה בהכוונה, בהדרכה, בהנחיה ובעצה בכל הכרוך בהתנהגות נאותה על פי כללי הקוד האתי. טלפון הממונה: 03-9487788.