אנא סובבו למצב אנכי
1
5
4
,
0
1
2
,
1
1
2
₪ חולקו ללקוחותינו בזכות שלושת המרכיבים של המשחק החכם!

Vertical Sliding Text