עידן ממרחובות: ”ענת ראויה לשבח ומייצגת אתכם בכבוד רב, אני מוצא בענת דמות אמינה, תרבותית, אדיבה ומאוד נעימה ואני מרגיש חובה לציין זאת גם אם טרם זכיתי בפרס משמעותי." — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

עידן ממרחובות:
”ענת ראויה לשבח ומייצגת אתכם בכבוד רב, אני מוצא בענת דמות אמינה, תרבותית, אדיבה ומאוד נעימה ואני מרגיש חובה לציין זאת גם אם טרם זכיתי בפרס משמעותי.”