נירה: ”נירה, מתקשרים מסמארט זוכרת"? ומיד לאחר מכן הגיעה ההודעה: זכית באוטו !" — סמארט

אנא סובבו למצב אנכי

נירה:
”נירה, מתקשרים מסמארט זוכרת”? ומיד לאחר מכן הגיעה ההודעה: זכית באוטו !”

Vertical Sliding Text

-->