נירה: ”נירה, מתקשרים מסמארט זוכרת"? ומיד לאחר מכן הגיעה ההודעה: זכית באוטו !" — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי