”אולגה, רב תודות על הסבלנות והאופטימיות" — פליי סמארט

אנא סובבו למצב אנכי